Get Adobe Flash player

Hayam Saungan

Hayam Saungan

BUBUHAN Palui imbah mulai ganalan sampai babinian kasukaannya paling katuju manyaung hanyam, sama katujunya wayah lagi halus basaung jangkrik.Hanyam  jagaunya dibari umpan nang mamburangsang. Bahanu dibari makani lipas atawa cacak. Saban baisukan wan kamarian dimandi’i wan dibanyui supaya awaknya barasih, kawa badiri cagat  bias batangkuuk nya

Palui Raja Pandusta

UNTUNG ‘petugas haji’ itu tak salah paham. Kalau salah, nama Palui sudah berubah menjadi Paloei. Jika itu terjadi, jelas susah mengejanya. Apalagi bagi pendatang di tanah Banjar ini.

Image"Nama?" tanya petugas ketika pendaftaran haji.

"Palui pakai u lama," jawab Palui.

Petugas kemudian menulisnya menjadi Palui Ulama. Padahal maksud Palui adalah huruf u-nya menggunakan ejaan lama (oe) sehingga menjadi Paloei.

Cerita menggelitik nan lucu itu terdapat pada salah satu kisah si Palui berjudul Ulama. Kisah ini termasuk satu dari 37 judul cerita yang dikemas menjadi buku kumpulan kisah Si Palui berjudul Raja Pandusta.

Kumpulan kisah si Palui ini diterbitkan Banjarmasin Post Group untuk memperingati HUT ke-37.

Pada koran tersebar dan terbesar di Kalimantan ini, si Palui berlabuh sejak 1972. Terbit nonstop kecuali saat BPost libur.

Ini memang bukan buku kumpulan kisah Si Palui yang pertama. Namun, tak mengurangi kelucuan dan makna yang terkandung dari kisah-kisah yang digali dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Ada 37 judul dalam buku yang dikemas mungil dan cantik ini. Mengapa? Disesuaikan dengan usia ‘induknya’, BPost yang berulang tahun tiap 2 Agustus.

Kekuatan lain buku ini adalah kisah-kisahnya terjadi pada era 1970-an, tahun-tahun awal terbitnya BPost. Jadi, canda-canda yang ada terasa orisinal. Inilah Palui yang asli.

Coba saja baca kisah Tungkut. Setting kisahnya adalah kejadian di kawasan Jembatan Dewi yang dipenuhi banyak batang (dermaga kecil yang dilengkapi WC), tempat warga melakukan aktivitas cuci, mandi dan buang air. Suasana ini sudah tidak kita dapati lagi sekarang.

Pada cerita ini, si Palui menjadi orang yang sudah lama kena penyakit tungkut alias tidak bisa berjalan lantaran sakit pada persedian kaki. Dia ‘berkolaborasi’ dengan sahabatnya Tuhalus yang picak alias buta.

Alhasil, berkat kerja sama yang baik, si lumpuh dan si buta dapat juga jalan-jalan. Palui sebagai penunjuk jalan digendong si Tuhalus. Ketika sampai di Jembatan Dewi, Palui menyuruh Tuhalus berhenti dengan alasan istirahat.

Padahal itu hanya akalan Palui untuk menikmati pemandangan aktivitas di batang, yang antara lain banyak terdapat perempuan telanjang setengah dada. Soal pemandangan itu si Palui berbohong pada Tuhalus. Namun, si picak rupanya mempunyai indera keenam untuk membaca dusta-nya Palui.

Tajabur Kalicak

Tajabur Kalicak

SUDAH samingguan ini. Palui Pina manggarunum haja gawiannya. Kada tahu baisukan, siang wan malam, pina kada baampihan manggarunum. Dimapa kada kaya itu kalakuan, jalan dikampungnya nang sudah rusak lima t ahun hanyar tiga bulan dibaiki tarnyata rusak pulang. Kada sawat seumur jagung.

Sabujurnya, Palui tu kada tapi sarik banar wan jalan nang satumat rusak tadi.
Tapi sariknya Palui lantaran inya kada kawa beagak, imbah manukar sapida mutur hanyar. Bila imbah dibasuh hari ini, isuknya licak pulang. Apalagi bila hujan turun sing labatan, pacang tatukup saawakan tu pang.

Biar platnya balum dipasang, tatap ai urang kada parcaya sapida mutur Palui tu hanyar. Nangkaya apa handak bekoyo ujarnya.

Rupanya si Palui sudah kasasarikan, inya mulai bamamai-mamai sambil manyumpah-nyumpah . mulai pamburung jalan, supir mutur truck sampai pejabat PU jadi sasaran sumpahannya.

“ Ni pasti gara-gara pamburungnya manggawiakan jalan kada sampuraka, handak meambil hujung ganal; haja. Pasti, bubuhan PU mamutung duit paruyiknya. Gara-gara truck karancakan masuk, pas ai jalannya kaya ini”, ujar Palui bamamai sapanjang  jalan sambil mairit sapida muturnya.

Pasa malihat baju Palui hibak lawan licak sambil mairit sapida mutur, Garbus wan Tulamak manakuni.
“ Kanapa Lui baju ikam hibak licak,” ujar Tulamak manakuni.

“Ikam umpat ulahraga muturkrus kah ?” ujar Garbus manyahut jua.

“Ini gara-gara jalanan rusk, aku tadi tajungkaling di lubang nang hibak lumpur. Padahal, aku gimit haja basapida mutur,” ujar Palui sambil mangibah tangan bajunya.
“bujur haja gimit, tapi mata malihat kababinian, balalu kada taitihi ai lagoi jalan “ ujar Garbur menyahuti.

“ Bujur Bus ai, aku yakin banar, pas maliwati lubang nang ganal tad, Aluh Kenjot pas ada bajalan  disana,”  ujar Tulamak mambujurakan Garbus.

“Ikam jangan manyalahkan jalan nang rusak Lui ai. Aku wani bataruh, pasti gara-gara talihat Aluh Kenjot nang ganal itu, lalu ikam kada taitihi jalan lagi,” ujar Garbus.

“Jangankan lubang, tihang listrik gen dirampaknya,” ujar Tulamak manambahiakan sambil tatawa mangalikik.

“Bubuhan ikam ni kaya pananahunya ha lagi, Aku tadi tu bujuran tagulingsir,” ujar Palui baalasan.

“Tapi gara-gara talihati Aluh Kenjot kalu tagulingsirnya,” ujar Garbus manyahuti.

“ Dasar jua bubuhan ikam ni, kadanya manulungi, malahan manyambati tarus,” ujar Palui bajauh kakalahan. Muntungnya tatap haja kada baampihan manyumpahi buhan PU, pamburung jalan wan buhan supir mutur truck.

Sumber : B.Post

Kada Rasuk

Kada Rasuk


LAWAS sudah Palui jadi huhulutan kakawannya maraga kupiahnya nang itu mantan sabaharian kada suah baganti. Kalirnya haja sudah pina habuk kada  bari kapingin.

“ Dicalup disungai matian tu puang iwak,” ujar Garbus manyirit ka kupiah Palui.

“ Tapi bubuhan ikam kada tahu barakat kupiah ini, aku rancak diundang kasaruan, mun kuhitung bisa ratusan kali sudah,” ujar Palui mambila diri.

“Artinya harga kupiah ikam ini liwat pada lek lah? Hitung haja harga kupiah misal Rp. 20.000, ka saruan 4 kali  haja sudah tabulik mudal,” ujar Tulamak

Akhirnya Palui kada tahan jua tatarusan kana sambati. Sing haja dibawainya Tulamak wan garbus mangganii tulak kapasarmanukar kupiah.

Sampai di pasart Palui lalu manyadangi kupiah, mantan  kupiah haji sampai kupiah hirang.” Cucuklah wan muha ku?’ ujar Palui manakuni Tulamak lawan Garbus sambil mamasang kupiah haji.

“ Kada cucuk Lui  ai, pina kada pas lawan kapala ikam nang banyak dosa kalu,” ujar Garbus mahuluti.

“Nah ini pas nomor 4 pina mantap vbanar tajakannya,” ujar Palui sambil mamuruk kupiah hirang.

“Dasar pas pang Lui ai,” ujar Tulamak mainyakan

”Tapi aku asa takutan mamakai kupiah ini. Kalu kupakai ka rumah kena kada rasuk,” ujar Palui.

“Maka ikam sadangi sudah, pas aja kalu,” ujar Garbus batakun.

“Pas haja kupasang di kapalaku ni, Cuma kupakai ka rumah kena pasti kada rasuk ka halusan,” ujar Palui pulang.

“Kada mungkin Lui ai baubah, di rumah lawan ditoko,” ujar Tulamak bingung.

“Ini rasuk kalu ka kapalaku? Cuba kena karumah, pasti kada rasuk lagi, pasti kahalusan. Bila aku paksa bisa rabit,” ujar Palui.

“Buhan ikam dikaramputi Palui. Lawas kada bakawanan wan Palui kada tahu tabiatnya,” ujar panjual kupiah.

“Bujur haja kupiah itu kalu dipakai ka kapala Palui pasti pas, tapi dipakaikan ka rumah kada harapan rasuk, amun rumah dirasuk kupiah, bisa rabit,” ujar panjual itu lihum kawa maartiakan pandiran maalabiu Palui.

 

Sumber : B. Post 16 Pebruari 2012

Batangguhan Karak

SI TULAMAK dasar kada kawa mandangar ada makanan pina hanyar,langsung inya handak marasani. Tapi karna kada tapi panduitan makanya inya cuma kawa managuk liur haja.

"Wayah ini ujar habar ada wadai matan Betawi nang bangaran karak hintalu alias karak telur,bujurlah Bus?" ujar Tulamak.

"Kanapa maka ikam tapikir wadai karak hintalu itu Mak?" ujar Garbus.

"Aku hanyar mandangar makanya aku handak tahu lawan handak marasani kaya
apa rasanya," ujar
Tulamak.

"Ikam ini dasar jago makan Mak ai. Samalam handak marasani pisang epek wan coto mangkasara, wayah ini handak karak telur Jakarta, padahal
sabalumnya handak marasani rujak cengor wan
gudeg Jogya," ujar Garbus.


"Tapi samacam nang ikam kada wani mamakan."

"Samunyaan makanan khas daerah kuhantup. Makanan napa itu Bus nang ikam
padahakan aku kada wani?" ujar Tulamak manantang.

"Ikam pasti kada wani mamakan wadai empek-empek Palembang," ujar
Garbus.

"Hi-ih lah, aku kada wani mamakan empek-empek karna karas banar wan layat di-igut, apalagi mamakannya bacampur cuka. Apalagi gigiku banyak rusak dan sudah parak kilum," ujar Tulamak mangaku.

"Napa pina rami mamander wadai wan makanan. Cuba tangguh wadai karak napa
nang rasanya masin-masin tapi kada bauyah," ujar Palui.


"Gampang Lui ai, karak nang masin-masin itu adalah karak iwak rabuk,"
ujar Garbus.

"Karak iwak rabuk itu bujur haja masin tapi masinnya karna diuyahi," ujar Palui.

"Karak dodol hangit," ujar
Tulamak.

"Karak dodol rasanya manis Mak ai," ujar Palui

"Kukira samunyaan karak
nang masin itu adalah pasti karna bauyah, karna kabanyakan uyah lalu rasanya masin," ujar
Tulamak.

"Ada Mak ai, rasanya masin
justru karna kada
bauyah," ujar Palui
mayakinakan.

"Kalu kaya itu karak napa
Lui? ujar Garbus.

"Nang kada bauyah tapi pasti masin adalah karak...
karak hidung. Kalu bubuhan ikam kada parcaya cuba rasani sadikit," ujar Palui
tatawa.

"Hussss.... jijik lawan rigat kada biasa tarasani," sahut Tulamak pina bakirik.